Kennis

Levensvatbaarheid en de extinctiespiraal

De levensvatbaarheid hangt af van de habitatgrootte (oppervlakte), populatiegrootte en -dichtheid, de levensstrategie (kort- of lang-levend, zaadbank), de dynamiek van het milieu (tijdelijk-langdurig geschikt) en de hoeveelheid immigratie vanuit andere populaties. Of soorten zich kunnen vestigen hangt af van de connectiviteit van het landschap, de beschikbaarheid van en afstand tussen (nieuwe) habitatplekken en hun dispersiecapaciteit. Of een soort zich in een gebied kan handhaven hangt af van de balans tussen extinctie en kolonisatie: zolang er evenveel (of meer) populaties bijkomen als er...

Read More