Publicaties

Hier vindt u een overzicht van publicaties van medewerkers van Science4Nature, zoals rapporten, krantenberichten, artikelen in natuur- en wetenschappelijk tijdschriften, persberichten,  en ander actueel nieuws.

 

Brabantse planten in de knel – Actiepunten urgent bedreigde planten in Noord-Brabant (fase 1) eindrapportage (2016) S.H. Luijten, J.G.B. Oostermeijer, J.E. Dijkhuis en L. Sparrius.  Stichting Science4Nature, Amsterdam

Beheer en herkenning bedreigde akkerflora – (a) hoe akkers met bedreigde flora te creëren en te beheren en (b) veldgids voor het herkennen van bedreigde akkerflora (2016) P.J.M. Verbeek, U. Prins, E. Brouwer, S. Luijten,  M.C. Scherpenisse en Johan Loermans. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant, 2013 t/m 2015, eindrapportage (2016) P.J.M. Verbeek, U. Prins, E. Brouwer, S. Luijten, G. Oostermeijer en M.C. Scherpenisse. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

Rozenkransje en heischraalgrasland in Drenthe (2016) Gerard Oostermeijer, Sheila Luijten, Maaike Weijters en Roland Bobbink. De Levende Natuur 117 (1): 22-27

Brabantse Zwartblauwe rapunzels krijgen seks in Amsterdam (2015) Sheila Luijten, Maria Palzewicz, Gerard Oostermeijer (S4N) en Edwin Dijkhuis (FLORON). Natuurbericht 15 juni 2015

Behoud van de Stengelloze sleutelbloem in Drentsche Aa-gebied (2015) Sheila Luijten, Annie Vos, Harry Offringa en Gerard Oostermeijer. De Levende Natuur 116 (3): 119-121

Werken aan behoud van de Kleine schorseneer in Drenthe (2014) Edwin Dijkhuis  en Sheila Luijten. Natuurbericht  7 oktober 2014

Kleine schorseneer kwijnt weg (2014) Gerard Oostermeijer, Esther Senden, Misha Paauw en Patrick Meirmans en Sheila Luijten. Natuurbericht 9 september 2014

Waarom zeldzame planten zeldzaam blijven (2014) Gerard Oostermeijer. Natuurbericht 12 augustus 2014

Het vermengen van populaties: steuntje in de rug of  duwtje de afgrond in? (2013) Gerard Oostermeijer, Yorike Hartman, Sheila Luijten en Hans den Nijs. Vakblad Natuur, Bos en landschap 8: 28-31

Boek: Planten tellen, over demografisch onderzoek (2012) Piet Bremer, Eelke Jongejans, Gerard Oostermeijer, Jo Willems (2012)

Case-Laat Valkruid niet vallen! (2008) Luijten SH and JGB Oostermeijer. De Levende Natuur 109 (3): 134-135

Een weesgegroetje voor het Rozenkransje? (2007) Oostermeijer JGB en V Lainé. De Levende Natuur 108 (2): 44-45

Kan de Groenknolorchis overleven in Nederland? (2006) Hartman Y  en JGB Oostermeijer. Duin en Dijk, 5 (4):  4-7

Valkruid hard aan hulp toe. (2004) Luijten SH en JGB Oostermeijer. Het Drentse Landschap Kwartaalblad 42: 18-19

Future prospects for the rare, late-flowering Gentianella germanica and Gentianopsis ciliata in Dutch nutrient-poor calcareous grasslands Oostermeijer JGB, SH Luijten, AC Ellis-Adam en JCM den Nijs (2002) Biological Conservation 104: 339-350

De achteruitgang van Valkruid (Arnica montana) in Nederland. Luijten SH, Oostermeijer JGB en JCM den Nijs (1999) Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten: Nieuwsbrief 2: 2-3

Zeldzame planten in het nauw: problemen van kleine populaties. Oostermeijer JGB, Luijten SH, Kwak MM, Boerrigter EJM,  en JCM den Nijs (1998) De Levende Natuur 99: 134-141

Over de toekomst van Valkruid (Arnica montana) in Nederland: wat is er aan de hand in kleine populaties? Luijten SH en JCM den Nijs (1997) Gorteria 23: 25-27