Publicaties

Hier vindt u een overzicht van publicaties van medewerkers van Science4Nature, zoals rapporten, krantenberichten, artikelen in natuur- en wetenschappelijk tijdschriften, persberichten,  en ander actueel nieuws.

Rapporten

Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen, Dekker, J.J.A., J.M. Drees, M.P. Moerman, M.P., M. Nijssen, J.G.B. Oostermeijer en L. Seip, 2022. Rapportnummer OBN201786DK, VBNE, Driebergen.

Genetische versterking van rozenkransje in Drenthe – monitoring vestiging (fase 1) en versterken van de metapopulatie (fase 2), Luijten S.H., L.A. Seip,  M. Palzewicz en J.G.B. Oostermeijer, 2022. Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N2022.005.

Genetische versterking van kleine schorseneer in Gelderland 2018-2021, Luijten S.H. en F. Bijmold, 2022. Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N2022.001.

Werkzaamheden herstel Kleine schorseneer in Drenthe – resultaten plantproef met kiemplanten (fase 2), extra zaaiproef en beheermaatregelen in 2019-2020, Luijten S.H. en L.A. Seip, 2021. Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N202.102

Herstelplan Besanjelier Millingerwaard 2017-2020, Luijten S.H., I Niemeijer en J.G.B. Oostermeijer, 2021. Stichting Science4Nature i.s.m. Ecologisch Adviesbureau Stachys, Amsterdam, S4N2020.03.

Herstel levensvatbaarheid ernstig bedreigde flora van heischrale graslanden, Luijten S.H., L.A. Seip, M. Palzewicz en J.G.B. Oostermeijer, 2020. Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N2020.02.

What is known about the import, distribution and presence of GM oilseed rape (Brassica napus) in the Netherlands?, Luijten S.H., L.A. Seip, C. van Beekvelt, B. Fronen, T.W. Prins, 2019. Stichting Science4Nature, Amsterdam,  S4N2019.06.

Demografische monitoring van Kievitsbloem langs de IJssel en het Zwarte water 2016-2019, Luijten S.H., 2019. Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N2019.05.

Overleving van Rozenkransje na herintroductie in 2016 in Drenthe: aanvullende monitoringgegevens uit 2018-2019, Luijten S.H. en J.G.B. Oostermeijer, 2019. Stichting Science4Nature, Amsterdam,  S4N2019.03.

Genetische diversiteit en zaadzetting Spaanse ruiter: aanknopingspunten voor herstel en herintroductie,  Luijten S.H., L.A. Seip en .JG.B. Oostermeijer, 2018. Stichting Science4Nature, Amsterdam,. S4N2018.01.

Herstel van de Knollathyrus in Drenthe: veiligstellen van de soort en kennisvergroting , Luijten S.H. en J.G.B. Oostermeijer, 2018. Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N2018.02

Herstelplan Kleine schorseneer in Drenthe – werkzaamheden 2017 en 2018, S.H. Luijten S.H., J.E. Dijkhuis en S. van der Meer, 2018. FLORON i.s.m. Stichting Science4Nature, Nijmegen, FL2017.028/01.

Vooronderzoek herintroductie van de Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant, Postma F., R. Beringen, J.E. Dijkhuis, S.H. Luijten en G. Van Dijk, 2018. FLORON i.s.m. Stichting Science4Nature, NijmegenFL2017.023/01.

Herstel van Rozenkransje in Drenthe: populatieversterking en habitatkwaliteit, Luijten S.H., R. Loeb, J.G.B. Oostermeijer en R. Bobbink, 2017. Stichting Science4Nature & Onderzoekcentrum B-WARE, Amsterdam, S4N2017.01

Zwartblauwe rapunzel – Werken aan herstel in Noord-Brabant, Dijkhuis J.E., R. Beringen en S.H. Luijten, 2017.  Stichting RAVON, Nijmegen, FL2014.010/04

Naar een actieplan heischrale soorten, F. van der Zee, R. Bobbink, R. Loeb, M. Wallis de Vries, J.G.B. Oostermeijer, S.H. Luijten en M. de Graaf, 2017.Wageningen Environmental Research.

Brabantse planten in de knel – Actiepunten urgent bedreigde planten in Noord-Brabant, Luijten S.H., JGB Oostermeijer, J.E. Dijkhuis en L. Sparrius, 2016.  Stichting Science4Nature, Amsterdam, S4N2016002

Beheer en herkenning bedreigde akkerflora – (a) hoe akkers met bedreigde flora te creëren en te beheren en (b) veldgids voor het herkennen van bedreigde akkerflora, Verbeek P.J.M., U. Prins, E. Brouwer, S. Luijten,  M.C. Scherpenisse en J. Loermans, 2016. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant, 2013 t/m 2015,  P.J.M. Verbeek, U. Prins, E. Brouwer, S. Luijten, G. Oostermeijer en M.C. Scherpenisse, 2016. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

 

Publicaties

Outbreeding depression and breeding system evolution in small, remnant populations of Primula vulgaris: consequences for genetic rescue (2018) Barmentlo S.H., P.G. Meirmans, S.H. Luijten, L. Triest en J.G.B. Oostermeijer. Conservation Genetics 9: 545-554.

Rozenkransje en heischraalgrasland in Drenthe (2016) Gerard Oostermeijer, Sheila Luijten, Maaike Weijters en Roland Bobbink. De Levende Natuur 117 (1): 22-27.

Behoud van de Stengelloze sleutelbloem in Drentsche Aa-gebied (2015) Sheila Luijten, Annie Vos, Harry Offringa en Gerard Oostermeijer. De Levende Natuur 116 (3): 119-121.

Het vermengen van populaties: steuntje in de rug of duwtje de afgrond in? (2013) Gerard Oostermeijer, Yorike Hartman, Sheila Luijten en Hans den Nijs. Vakblad Natuur, Bos en landschap 8: 28-31

Zeldzame planten in het nauw: problemen van kleine populaties. Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Kwak M.M.Boerrigter E.J.M.,  en J.C.M. den Nijs (1998) De Levende Natuur 99: 134-141

 

Korte berichten

Brabantse Zwartblauwe rapunzels krijgen seks in Amsterdam (2015) Sheila Luijten, Maria Palzewicz, Gerard Oostermeijer (S4N) en Edwin Dijkhuis (FLORON). Natuurbericht 15 juni 2015

Werken aan behoud van de Kleine schorseneer in Drenthe (2014) Edwin Dijkhuis  en Sheila Luijten. Natuurbericht  7 oktober 2014

Kleine schorseneer kwijnt weg (2014) Gerard Oostermeijer, Esther Senden, Misha Paauw en Patrick Meirmans en Sheila Luijten. Natuurbericht 9 september 2014

Waarom zeldzame planten zeldzaam blijven (2014) Gerard Oostermeijer. Natuurbericht 12 augustus 2014

De achteruitgang van Valkruid (Arnica montana) in Nederland. Luijten S.H., Oostermeijer J.G.B. en J.C.M. den Nijs (1999) Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten: Nieuwsbrief 2: 2-3

Over de toekomst van Valkruid (Arnica montana) in Nederland: wat is er aan de hand in kleine populaties? Luijten S.H. en J.C.M.den Nijs (1997) Gorteria 23: 25-27