Publicaties

Hier vindt u een overzicht van publicaties van medewerkers van Science4Nature, zoals rapporten, krantenberichten, artikelen in natuur- en wetenschappelijk tijdschriften, persberichten,  en ander actueel nieuws.

Rapporten

Herstel levensvatbaarheid ernstig bedreigde flora van heischrale graslanden (2020) Luijten SH, LA Seip, M Palzewicz en JGB Oostermeijer (2020), Stichting Science4Nature, Amsterdam. Rapportnummer S4N2020.002

What is known about the import, distribution and presence of GM oilseed rape (Brassica napus) in the Netherlands? (2019) Luijten SH, LA Seip, C van Beekvelt, B Fronen, TW Prins. Stichting Science4Nature, Amsterdam, report S4N2019.06

Demografische monitoring van Kievitsbloem langs de IJssel en het Zwarte water 2016-2019  (2019) Luijten SH. Stichting Science4Nature, Amsterdam. Rapport S4N2019.05

Overleving van Rozenkransje na herintroductie in 2016 in Drenthe: aanvullende monitoringgegevens uit 2018-2019 (2019) Luijten SH en JGB Oostermeijer. Stichting Science4Nature, Amsterdam. Rapport S4N2019.03.

Genetische diversiteit en zaadzetting Spaanse ruiter: aanknopingspunten voor herstel en herintroductie (2018)  Luijten SH, LA Seip en JGB Oostermeijer. Stichting Science4Nature, Amsterdam. Rapport S4N2018.01.

Herstel van de Knollathyrus in Drenthe: veiligstellen van de soort en kennisvergroting (2018) Luijten SH en JGB Oostermeijer. Stichting Science4Nature, Amsterdam. Rapport S4N2018.02

Herstelplan Kleine schorseneer in Drenthe – werkzaamheden 2017 en 2018 (2018) SH Luijten SH, JE Dijkhuis en S van der Meer. FLORON, Nijmegen. Rapport FL2017.028/01.

Vooronderzoek herintroductie van de Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant (2018) Postma F, R Beringen, JE Dijkhuis, SH Luijten en G Van Dijk (2018). Rapport FL2017.023/01.

Herstel van Rozenkransje in Drenthe: populatieversterking en habitatkwaliteit (2017) Luijten SH, R Loeb, JGB Oostermeijer en R Bobbink. Stichting Science4Nature & Onderzoekcentrum B-WARE, Amsterdam. Rapport S4N2017.01

Zwartblauwe rapunzel – Werken aan herstel in Noord-Brabant (2017) Dijkhuis JE, R Beringen en SH Luijten.  Stichting RAVON, Nijmegen. Rapport FL2014.010/04

Naar een actieplan heischrale soorten (2017) Friso van der Zee, Roland Bobbink, R Loeb, M Wallis de Vries, JGB Oostermeijer, SH Luijten en M de Graaf , Wageningen Environmental Research.

Brabantse planten in de knel – Actiepunten urgent bedreigde planten in Noord-Brabant (2016) Luijten SH, JGB Oostermeijer, JE Dijkhuis en L Sparrius.  Stichting Science4Nature, Amsterdam

Beheer en herkenning bedreigde akkerflora – (a) hoe akkers met bedreigde flora te creëren en te beheren en (b) veldgids voor het herkennen van bedreigde akkerflora (2016) Verbeek PJM, U Prins, E Brouwer, S Luijten,  MC Scherpenisse en J Loermans. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant, 2013 t/m 2015  (2016) PJM Verbeek, U Prins, E Brouwer, S Luijten, G. Oostermeijer en MC Scherpenisse. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.

 

Publicaties

Outbreeding depression and breeding system evolution in small, remnant populations of Primula vulgaris: consequences for genetic rescue (2018) Barmentlo SH, PG Meirmans, SH Luijten, L Triest en JGB. Oostermeijer. Conservation Genetics 9: 545-554.

Rozenkransje en heischraalgrasland in Drenthe (2016) Gerard Oostermeijer, Sheila Luijten, Maaike Weijters en Roland Bobbink. De Levende Natuur 117 (1): 22-27.

Behoud van de Stengelloze sleutelbloem in Drentsche Aa-gebied (2015) Sheila Luijten, Annie Vos, Harry Offringa en Gerard Oostermeijer. De Levende Natuur 116 (3): 119-121.

Het vermengen van populaties: steuntje in de rug of duwtje de afgrond in? (2013) Gerard Oostermeijer, Yorike Hartman, Sheila Luijten en Hans den Nijs. Vakblad Natuur, Bos en landschap 8: 28-31

Zeldzame planten in het nauw: problemen van kleine populaties. Oostermeijer JGB, Luijten SH, Kwak MM, Boerrigter EJM,  en JCM den Nijs (1998) De Levende Natuur 99: 134-141

 

Korte berichten

Brabantse Zwartblauwe rapunzels krijgen seks in Amsterdam (2015) Sheila Luijten, Maria Palzewicz, Gerard Oostermeijer (S4N) en Edwin Dijkhuis (FLORON). Natuurbericht 15 juni 2015

Werken aan behoud van de Kleine schorseneer in Drenthe (2014) Edwin Dijkhuis  en Sheila Luijten. Natuurbericht  7 oktober 2014

Kleine schorseneer kwijnt weg (2014) Gerard Oostermeijer, Esther Senden, Misha Paauw en Patrick Meirmans en Sheila Luijten. Natuurbericht 9 september 2014

Waarom zeldzame planten zeldzaam blijven (2014) Gerard Oostermeijer. Natuurbericht 12 augustus 2014

De achteruitgang van Valkruid (Arnica montana) in Nederland. Luijten SH, Oostermeijer JGB en JCM den Nijs (1999) Landelijk Meetnet Flora Aandachtsoorten: Nieuwsbrief 2: 2-3

Over de toekomst van Valkruid (Arnica montana) in Nederland: wat is er aan de hand in kleine populaties? Luijten SH en JCM den Nijs (1997) Gorteria 23: 25-27