Expertise

Science4Nature heeft vier belangrijke velden van expertise: demografie, reproductie, genetica en habitatgeschiktheid. Deze zijn belangrijk voor het verkrijgen van inzicht in de levensvatbaarheid en voor het opstellen van effectieve beheerplannen. Dat beheer kan gericht zijn op behoud en herstel van bedreigde soorten, maar óók op het bestrijden van (niet-inheemse) invasieve soorten.

Hier vind u een beknopt overzicht van de expertise van Science4Nature

Populatiedynamiek
 • monitoring van kwetsbare en bedreigde soorten
 • quickscans levensvatbaarheid van (meta)populaties
 • analyse populatiedynamiek met matrixmodellen op basis van meerjarige monitoring
 • bepalen van kwetsbare levensstadia voor zowel bedreigde als invasieve soorten
Genetica
 • analyse van genetische variatie en populatiestructuur
 • bepalen genetisch effectieve populatiegroottes (bv. klonale soorten)
 • onderzoek inteeltdepressie (kleine populaties) (zie o.a. het GAIA project)
 • risico-analyse uitteeltdepressie bij herintroducties (zie o.a. het GAIA project)
Voortplanting
 • onderzoek naar verjonging populaties (reproductief succes)
 • effecten van populatiegrootte en isolatie op bloembezoek en de voortplanting
 • experimenteel vaststellen problemen met bestuiving (pollenlimitatie)
Habitatgeschiktheid
 • productie kansenkaarten (habitatgeschiktheidskaarten)
 • localiseren van geschikte locaties voor herintroductie en/of ontsnippering
 • analyse van de metapopulatiedynamiek op basis van historische gegevens

Wilt u meer achtergrondinformatie? Lees verder in “levensvatbaarheid en de extinctiespiraal” waarom gegevens over de levensvatbaarheid van kwetsbare en bedreigde soorten nodig zijn om tot concrete herstelplannen te komen.

Meer informatie over demografisch onderzoek is beschreven in het boek “Planten tellen, over demografisch onderzoek” van Piet Bremer, Eelke Jongejans, Gerard Oostermeijer, Jo Willems (2012).

Verdere relevante artikelen en publicaties vindt u op de publicaties pagina.