"Science4Nature analyseert en herstelt de levensvatbaarheid van soorten"

met populatiedynamiek, voortplanting en genetica als sleutelfactoren

Waarom?

Door de sterke fragmentatie van natuurlijke leefgebieden van planten- en diersoorten speelt de afnemende levensvatbaarheid van hun vaak kleine en geïsoleerde populaties een toenemend belangrijke rol bij het herstel van biodiversiteit. De afgelopen tijd wordt steeds duidelijker dat de biodiversiteit onder enorme druk staat en mogelijk op de rand balanceert van nog nèt of nèt niet meer functioneren. Science4Nature helpt mee aan het weghalen van populaties van die rand, en het vergroten van hun herstelvermogen.

Expertise

Science4Nature heeft vier belangrijke velden van expertise: demografie, reproductie, genetica en habitatgeschiktheid. Deze zijn belangrijk voor het verkrijgen van inzicht in de levensvatbaarheid en voor het opstellen van effectieve beheerplannen. Dat beheer kan gericht zijn op behoud en herstel van bedreigde soorten, maar óók op het bestrijden van (niet-inheemse) invasieve soorten.

Projecten

Science4Nature ontwerpt duurzame oplossingen voor het herstel en behoud van soorten en geeft advies over duurzame natuurontwikkeling. Wij maken gebruik van bestaande kennis, maar aanvullend onderzoek naar de sleutelfactoren van de levensvatbaarheid is vaak nodig om tot concrete herstelmaatregelen te komen.