"Science4Nature analyseert en herstelt de levensvatbaarheid van soorten"

met populatiedynamiek, voortplanting en genetica als sleutelfactoren

Waarom?

Door versnippering van het landschap kent Nederland veel bedreigde soorten die in geïsoleerde en kleine populaties voorkomen. Door verlies van genetische variatie en problemen met de voortplanting nemen de overlevingskansen af. Gegevens over de levensvatbaarheid van kwetsbare en bedreigde soorten zijn dus hard nodig voor duurzame natuurontwikkeling, -behoud en -herstel.

Expertise

Science4Nature heeft vier belangrijke velden van expertise: demografie, reproductie, genetica en habitatgeschiktheid. Deze zijn belangrijk voor het verkrijgen van inzicht in de levensvatbaarheid en voor het opstellen van effectieve beheerplannen. Dat beheer kan gericht zijn op behoud en herstel van bedreigde soorten, maar óók op het bestrijden van (niet-inheemse) invasieve soorten.

Projecten

Science4Nature ontwerpt duurzame oplossingen voor het herstel en behoud van soorten en geeft advies over duurzame natuurontwikkeling. Wij maken gebruik van bestaande kennis, maar aanvullend onderzoek naar de sleutelfactoren van de levensvatbaarheid is vaak nodig om tot concrete herstelmaatregelen te komen.