Steun ons

  • Onze natuur staat onder druk. Nog altijd sterven er insecten, planten en dieren uit. Stichting Science4Nature geeft soorten weer een toekomst in Nederland. Wilt u ons helpen?
  • U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer: NL06 INGB 0005 5197 94 t.n.v. Stichting Science4Nature. Alle beetjes helpen!
  • Is uw bedrijf begaan met de natuur? Steun onze projecten! Science4Nature genereert publiciteit via websites, natuurtijdschriften, persberichten enz. Verder zoeken we altijd naar originele manieren om projecten onder de aandacht te brengen.
  • Science4Nature is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Team,
Science4Nature