Over ons

Stichting Science4Nature is opgericht in 2012 en zet zich in voor het behoud van biodiversiteit door onderzoek te combineren met praktijkgerichte herstelprojecten. We hebben gemerkt dat de overdracht van wetenschappelijke kennis via wetenschappelijke (nederlandstalige) artikelen onvoldoende leidt tot toepassing in de praktijk. Hierdoor blijven belangrijke inzichten over de dynamiek van soorten en hun populaties in relatie tot de leefomgeving grotendeels onbenut. Door middel van  praktijkgerichte projecten positioneren wij ons tussen de wetenschap en de praktijk.  Zo kunnen we kennis toetsen en tegelijkertijd actief bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland en elders.

Herstel van de biodiversiteit is een ecologisch en evolutionair samenspel van populatiebiologische processen in relatie tot de dynamiek in het landschap. Daarom werken wij graag samen met andere organisaties zodat de overleving en dus herstel vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. Dit kan zijn vanuit het onderzoeksperspectief, maar ook vanuit het terreinbeheer.

Stichting Science4Nature voert haar werkzaamheden grotendeels uit op het Science Park te Amsterdam, waar wij kunnen samenwerken met verschillende onderzoeksgroepen van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED). Daarnaast begeleiden wij BSc en MSc-studenten, zodat nog meer kennis direct beschikbaar komt voor onze herstelprojecten. Deze stageprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroep Evolutie- en PopulatieBiologie (EPB).

Hieronder ziet u wie zich inzet voor Science4Nature. Heeft u een vraag? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze site.

 

Dr. Sheila Luijten studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij vervolgens in 2001 promoveerde. Voor zowel haar studie en promotie onderzocht zij de effecten van populatiegrootte, habitatfragmentatie en isolatie op de levensvatbaarheid en genetische diversiteit van bedreigde plantensoorten in Nederland en na haar promotie als onderzoeker in het buitenland (Zuid-Frankrijk en Australië). Voor haar onderzoek combineerde ze veld- en experimenteel onderzoek met moleculair onderzoek. Hierdoor heeft zij veel kennis van de populatiebiologische, demografische en genetische processen, maar ook van de bestuivingsbiologie, het opzetten van onderzoek, veld en kas-experimenten en vitaliteitsanalyses. Na terugkomst in Nederland deed zij praktijkervaring op bij Stichting FLORON (destijds nog in Leiden), waar zij zich meer bekwaamde in flora-inventarisaties, quickscans flora, onderzoek met vrijwilligers, projectonderzoek i.o.v. bedrijven en de overheid. Voordat Sheila terugkeerde naar haar eerste passie 'het behoud van de biodiversiteit', deed zij nog onderzoek naar de morfologische verschillen, verspreiding en hybridisatie van kool- en raapzaad in het in het kader van genetische modificatie bij de Universiteit Leiden i.o.v. de Commissie van Genetische Modificaties.

Sheila is één van de mede-oprichters van Science4Nature en haar persoonlijke missie is om haar kennis over de genetische en populatiebiologische processen in te zetten voor het behoud van de biodiversiteit. Door het grote aantal projecten dat ze leidt bij Science4Nature heeft zij inmiddels zeer veel ervaring met populatieversterkingen en herintroducties van bedreigde planten in Nederland.

Sheila heeft naast onderzoek ook ervaring met onderwijs geven. Zij assiteerde diverse cursussen op het gebied van flora, ecologie, evolutie, genetica en vegetatiekunde bij de Universiteit van Amsterdam, en van 2012-2014 was ze betrokken bij de cursus ecologie en evolutie bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (UvA) en verzorgde zij bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onderwijs aan masterstudenten met studierichting landschapsarchitectuur.

meer op Linkedin
Lilian Seip (MSc) studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een brede
ecologisch-evolutionaire interesse en wordt binnen Science4Nature in allerlei projecten ingezet, zowel in het lab, in de kas/proeftuin als in het veld. Ze werkt aan genetische onderzoeksprojecten, zoals de genetische diversiteit van liggend bergvlas en kleine tijm, het konijn in de kustduinen, en het voorkomen van de verschillende (cryptische) soorten van de Grote muggenorchis in Nederland (ITS-sequencing). Tijdens haar Master onderzocht ze de genetische variatie in Nederlandse populaties van Torenkruid (Arabis glabra). Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de effecten van habitatfragmentatie op de genetische diversiteit en de implicaties ervan voor behoud en beheer van de soort. Ze heeft hierbij uitgebreide ervaring opgedaan in het moleculaire lab, waaronder het werken met microsatellieten en AFLP’s. Tevens heeft ze bij Natuurmonumenten onderzoek verricht aan herstel en beheer van de natuur na invasie door exotische diersoorten. Daarbij was haar doel een brug te slaan tussen verschillende disciplines en zowel praktijkervaringen als wetenschappelijke kennis over dit onderwerp in beheeradviezen te integreren. Lilian beschikt door haar jarenlange werk als onderwijsassistent ook over een uitgebreide kennis van statistische analyse van biologische data.
Bestuur
Portret Gerarddr. Gerard Oostermeijer
(universitair docent IBED, UvA)
dr. Hans den Nijs
(gastmedewerker UvA, IBED; micro-evolutie van planten, natuurbescherming)
drs. Eddy Weeda
(florakenner en schrijver van de Ecologische Flora, hét standaard werk over de wilde flora van Nederland )