Over ons

Stichting Science4Nature is een nieuw initiatief, dat zich inzet voor het behoud van biodiversiteit door een combinatie van onderzoek en actie. Met onze kennis willen wij een praktische bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het behoud van de natuur in Nederland en daarbuiten.

Wij merken dat er in de maatschappij, en met name in de natuurbescherming, een duidelijke behoefte bestaat aan inzichten in de dynamiek van soorten en hun populaties. Tegelijkertijd ervaren we dat de overdracht van wetenschappelijke kennis via wetenschappelijke artikelen onvoldoende leidt tot toepassing in de praktijk.

Science4Nature werkt nauw samen met het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam. Hier zijn wij ook gehuisvest en voeren wij een groot deel van onze werkzaamheden uit in onder andere het moleculair laboratorium en de Geografisch Informatie Systeem (GIS) studio.

Hieronder ziet u wie zich inzet voor Science4Nature. Heeft u een vraag? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze site.

 

Dr. Sheila Luijten studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij vervolgens in 2001 promoveerde op onderzoek naar de effecten van habitatfragmentatie, isolatie en populatiegrootte op de levensvatbaarheid van bedreigde plantensoorten. Ze onderzocht het voortplantingssysteem, voortplantingssucces en de genetische diversiteit van Arnica montana, Gentianella germanica en G. uliginosa in heischraal- en kalkgrasland en natte duinvalleien, deed onderzoek aan bestuivingsbiologie en voortplantingssysteem van de endemische Centaurea corymbosa in Zuid-Frankrijk en de bedreigde graslandplant Rutidosis leptorrhynchoides in Australië.

Sheila is één van de mede-oprichters van Science4Nature en haar persoonlijke missie is om haar kennis over de genetische en ecologische processen in kleine plantenpopulaties in te zetten voor het behoud van de biodiversiteit in de praktijk. Ze heeft ruime ervaring met populatiebiologisch en -genetisch onderzoek in het veld, het moleculaire lab en de kas, en is inmiddels – door het grote aantal projecten dat ze al leidde bij Science4Nature – de onderzoeker met de meeste ervaring met populatieversterkingen en herintroducties van bedreigde planten in Nederland.

meer op Linkedin
Maria palzewiczMaria Palzewicz (MSc) is afgestudeerd aan de Universiteit van Warschau in de studierichting Interdisciplinary studies in Environmental Protection en heeft onderzoek gedaan naar de ecologie, het herstel en de bescherming van planten in venen in Biebrza National Park. Relaties tussen plant en dier hebben ook haar interesse. Na haar studie bleef Maria betrokken bij het onderzoek in het Biebrza National Park. Zij hielp bij de vegetatiekartering voor een LIFE project ‘Restoration of hydrological system in de Middle Basin of the Biebrza Valley, onderzocht de aanwezigheid van elanden op de vegetatie voor de Universiteit van Warschau en was zij voor de Polish Society for Bird Protection betrokken bij de monitoring van herstelmaatregelen voor Betula humilis in het Rabinówka Natuurreservaat. De link met Nederland werd gelegd als Erasmus Exchange masterstudent bij de Vrije Universiteit. Na het behalen van haar MSc kwam Maria terug naar Nederland. Sinds maart 2014 is Maria actief bij Science4Nature, omdat zij ook in Nederland graag wil bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.
Lilian Seip (MSc) studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een brede
ecologisch-evolutionaire interesse en wordt binnen Science4Nature in allerlei projecten ingezet, zowel in het lab, in de kas/proeftuin als in het veld. Ze werkt aan genetische onderzoeksprojecten, zoals de genetische diversiteit van Liggend bergvlas en Kleine tijm, het Konijn in de kustduinen, en het voorkomen van de verschillende (cryptische) soorten van de Grote muggenorchis in Nederland (ITS-sequencing). Tijdens haar Master onderzocht ze de genetische variatie in Nederlandse populaties van Torenkruid (Arabis glabra). Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de effecten van habitatfragmentatie op de genetische diversiteit en de implicaties ervan voor behoud en beheer van de soort. Ze heeft hierbij uitgebreide ervaring opgedaan in het moleculaire lab, waaronder het werken met microsatellieten en AFLP’s. Tevens heeft ze bij Natuurmonumenten onderzoek verricht aan herstel en beheer van de natuur na invasie door exotische diersoorten. Daarbij was haar doel een brug te slaan tussen verschillende disciplines en zowel praktijkervaringen als wetenschappelijke kennis over dit onderwerp in beheeradviezen te integreren. Lilian beschikt door haar jarenlange werk als onderwijsassistent ook over een uitgebreide kennis van statistische analyse van biologische data.
Bestuur
Portret Gerarddr. Gerard Oostermeijer
(universitair docent IBED, UvA)
dr. Hans den Nijs
(gastmedewerker UvA, IBED; micro-evolutie van planten, natuurbescherming)
drs. Eddy Weeda
(florakenner en schrijver van de Ecologische Flora, hét standaard werk over de wilde flora van Nederland )