Projecten

Science4Nature ontwerpt duurzame oplossingen voor het herstel en behoud van soorten en geeft advies over duurzame natuurontwikkeling. Wij maken gebruik van bestaande kennis, maar aanvullend onderzoek naar de sleutelfactoren van de levensvatbaarheid is vaak nodig om tot concrete herstelmaatregelen te komen.

Kleurrijk Nederland

Oplossingen voor bedreigde wilde plantensoorten

Waarom? Als we niet oppassen zullen veel plantensoorten uit Nederland verdwijnen! Doorgaans wordt aangenomen dat soorten vanzelf weer terugkeren als de natuurlijke leefomgeving hersteld is. Veel soorten zijn echter zó sterk achteruitgegaan dat ze niet meer op dit habitatherstel kunnen reageren. Inteelt, verlies van genetische diversiteit en verminderd voortplantingssucces hebben de levensvatbaarheid van kleine restpopulaties te sterk ondermijnd. De overgrote meerderheid van de resterende populaties is zo klein dat de kans groot is dat ze op korte termijn zullen verdwijnen. Het is belangrijk om nu in actie te komen!

Science4Nature zet voor onze meest bedreigde plantensoorten herstelprojecten op.  Wij zijn daarom op zoek naar particulieren en bedrijven die dit financieel willen ondersteunen en zich samen met ons sterk maken voor een kleurrijk Nederland!

Projecten:

Onderzoek genetische diversiteit en reproductief succes Spaanse ruiter i.s.m. Brabants Landschap

Meerjarig demografisch onderzoek van Kievitsbloemen in Overijssel

Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen

Herstelplan Besanjelier Gelderse Poort – Millingerwaard

Herstel heischrale graslandsoorten: Knollathyrus in Drenthe

Onderzoek en monitoring van Liggend bergvlas en Bleek schildzaad

Demografische monitoring van kievitsbloemen langs de IJssel en Zwarte Water

De ongrijpbare Grote muggenorchis s.l.: wie woont waar?

Actie Urgent Bedreigde Planten Brabant

Kleine schorseneer, een uitstervende soort in Nederland?

Herstel heischrale graslandsoorten: Rozenkransje in Drenthe

Herstel van de Zwartblauwe rapunzel in Brabant

Sleutel tot succes, herstelplan Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris)

GAIA, Genetische Analyse Inteelt Akkerflora, o.a. Akkerleeuwenbek, Bleekgele hennepnetel en Korensla

Analyse van populatiegenetische informatie in Europese soortbeschermingsplannen

Succesvol herstel langs spoorbaan, Valkruid (Arnica montana)

 

Help ons te voorkomen dat deze soorten verdwijnen!