Succesvol herstel Valkruidpopulatie langs spoorbaan

Succesvol herstel Valkruidpopulatie langs spoorbaan

In het voorjaar van 1999 werd door werkzaamheden t.b.v het leggen van een kabel een groeiplaats van het wettelijk beschermde Valkruid vernield. Herstel met zaden vanuit de resterende populatie was kansloos omdat de populatie te klein geworden was (er waren nog maar 1-2 individuen over) om zaden te produceren, en Valkruid geen zaadbank in de bodem heeft. Spontaan herstel vanuit andere vitale Valkruidpopulaties was ook niet te verwachten, omdat door versnippering de onderlinge afstanden te groot waren geworden. Bij toeval bestond de mogelijkheid om een populatie van hetzelfde genetische materiaal te herintroduceren, omdat in het kader van een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam nakomelingen van de bewuste populatie in de kas en de proeftuin waren opgekweekt. Op deze wijze kon in 2002 de Valkruidpopulatie met eigen genetisch materiaal hersteld worden. De aangebrachte schade kon dus bij toeval grotendeels hersteld worden. In 2007 bestond de populatie weer uit ruim 200 planten, waarvan er 50 bloeiden en 35 zich als kiemplant hadden gevestigd. Een klein succesverhaal dus, en een geluk bij een ongeluk.