Sleutel tot Succes

Sleutel tot Succes

Drenthe is de enige Nederlandse provincie waarin de Stengelloze sleutelbloem inheems is. In de rest van het land is de soort als stinzenplant geïntroduceerd. Het gaat slecht met de soort in Drenthe. Vroeger zag het geel van de sleutelbloemen in het landschap van de Drentsche Aa, zodat de mensen ze regelmatig konden plukken of uitsteken en in hun tuin zetten. Nu resten er door habitatverlies en –versnippering slechts drie kleine en deels zeer kwetsbare populaties. Uitsterven in Drenthe is een kwestie van tijd.

Om het unieke genetische materiaal van deze populaties te behouden en de soort weer een levensvatbaar netwerk van populaties te geven is een ingrijpend herstelplan noodzakelijk. Omdat de resterende populaties niet levensvatbaar meer zijn en de standplaats van twee van de drie te kwetsbaar is, is herintroductie de enige mogelijkheid tot herstel. Het herstelplan voorziet in de selectie van geschikte locaties, het verzamelen van zaden, de kweek en uitkruising van planten, de daadwerkelijke herintroducties en de monitoring van het succes daarvan. Science4Nature voert dit project uit in 2012-2014, in samenwerking met Werkgroep Florakartering Drenthe, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Drenthe, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, het Ger Jansen Fonds van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de gemeente Aa en Hunze.

 

Behoud van de Stengelloze sleutelbloem in Drentsche Aa-gebied (2015) Themanummer 50 jaar Drentsche Aa, De Levende Natuur 116 (3): 119-121

Nieuwsbrief Nationaal beek- en esdorpenlandschap drentsche Aa: Naar tien nieuwe populaties van de Stengelloze sleutelbloem, 24 december 2014

Dagblad van het Noorden: “Is het er eentje of niet? Ik zeg- het is ‘m”, Janna Zuiderveld, 16 april 2013

Dagblad van het Noorden: Unieke reddingsactie voor de Primula, Janna Zuiderveld, 5 januari 2013

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

logo drenthe beeldmerk_Staatsbosbeheer LOGO WFD2

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende financierders:

logo drenthe drentsche_aa
cultuurfonds_horizontaal_kleur logo aa en hunze
Logo onder elkaar

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende overige bijdragen:

Tuincentrum Tuinland Assen, Borgstee 70, 9403 TV Assen.