Populatieherstel van de Brabantse Zwartblauwe rapunzel

Populatieherstel van de Brabantse Zwartblauwe rapunzel

Samen met FLORON werkt Science4Nature aan het herstel van de populaties van Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant. Dit herstel wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. Science4Nature en FLORON werken aan het herstel in samenwerking met het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer en B-Ware.

Binnen het herstelproject heeft Science4Nature de taak om op verantwoorde wijze zoveel mogelijk van het resterende genetische materiaal te behouden en het voor grotere levensvatbaarheid te vergroten. Hiervoor is in 2013 zaad gewonnen van de resterende planten d.m.v. handmatige kruisbestuiving. Uit dit zaad zijn in de kas van Science4Nature planten opgekweekt die gebruikt zullen worden voor het herstel van de populaties en versterken van de metapopulatie. De zaden zullen worden uitgezaaid op locaties waar herstelmaatregelen hebben plaatsgevonden om de habitatkwaliteit te verbeteren.

Edwin-Dijkhuis-HeerenbeekFLORON_logoSheila-Luijten-Heerenbeek
beeldmerk_Staatsbosbeheerlogo Brabants landschaplogo provincie Brabant


Sfeerimpressie werkzaamheden herstelproject Zwartblauwe rapunzel
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bloeiwijze Zwartbalauwe rapunzel
Phyteuma-bestuiving-in-actie

Rapunzelplanten met etiketten