Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen

Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen

Het konijn is altijd een onmisbare soort geweest in het karakteristieke Hollandse kustduingebied. Toch gaat het de laatste jaren slecht met de duinkonijnen en dan met name de konijnenpopulaties in de vastelandsduinen. Sinds de jaren ’90 zijn konijnenpopulaties door de virusziekten myxomatose en RHD sterk in aantallen afgenomen. Vanaf 2005 leken de populatie zich redelijk te hebben hersteld, maar door een nieuwe virusuitbraak is de konijnenstand opnieuw gedaald. Konijnen zijn essentieel in het behoud van het duinecosysteem door het tegengaan van vergrassing en verstruiking. Daarnaast zorgt het konijn door het graven van holen voor nestgelegenheden voor vogels als de bergeend en tapuit. Het verdwijnen van het konijn uit het duingebied heeft grote gevolgen voor andere duinbewoners die afhankelijk zijn van zijn aanwezigheid.

In een organisatie overstijgende aanpak zullen verschillende aspecten worden onderzocht die een rol kunnen spelen in de populatiedynamiek van konijnen, zoals de habitatkwaliteit, aanwezigheid van virussen, predatiedruk en genetische diversiteit. Science4Nature zal met haar expertise het genetische deel op zich nemen. Hierbij zal gekeken worden in hoeverre genetische diversiteit verantwoordelijk is voor het herstel van konijnenpopulaties na virusuitbraken. Tegelijkertijd zal de genetische populatiestructuur in kaart worden gebracht en daarmee de genetische processen die invloed hebben op de levensvatbaarheid van de duinpopulaties. Het doel is om hieruit waardevolle informatie te halen die kan bijdragen aan het (genetische) herstel van de konijnenpopulaties in de duinen.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.