GAIA – Genetische Analyse Inteelt Akkerflora

GAIA – Genetische Analyse Inteelt Akkerflora

In heel Nederland worden veel akkerplanten ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Dit is voor Noord-Brabant verder onderzocht. Om uitsterven van de akkerflora in deze provincie te voorkomen is een plan nodig om de soorten te behouden. Er zijn in het kader van het Beschermingsplan Akkerplanten (2000) reeds veel natuur-akkers gecreëerd, maar die hebben voor wat betreft het herstel van de akkerflora nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Hoewel de aanwezigheid van geschikt habitat nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor succesvol herstel is, zal herstel ook in geschikte akkerreservaten uitblijven wanneer bronpopulaties van doelsoorten ingeteeld en genetisch verarmd zijn. Bovendien is informatie over de mate waarin populaties genetisch van elkaar verschillen belangrijk voor het nemen van verantwoorde beslissingen over het al of niet vermengen van bronpopulaties t.b.v. herstelacties. Kennis van genetische diversiteit is daarmee een essentieel onderdeel van elk beschermings- en/of herstelplan. Project GAIA zal inzicht verschaffen in de mate en ruimtelijke structuur van genetische diversiteit en de aanwezigheid van inteelt in het vlaggenschip van de winterrogge-akker, Korensla (Arnoseris minima), en daarmee bijdragen aan het herstel van karakteristieke akkerkruiden in de Provincie Noord-Brabant.

Project GAIA is onderdeel van een samenwerkingsverband van Science4Nature met Bureau Natuurbalans, Onderzoekscentrum B-ware en het Louis Bolk Instituut.