Projecten

Analyse Europese soortbeschermingsplannen voor Australisch Centrum voor Ecologische Analyse en Synthese (ACEAS)

In opdracht van het Australisch Centrum voor Ecologische Analyse en Synthese (ACEAS) heeft Science4Nature onderzocht welke populatiegenetische informatie is gebruikt in 100 Europese soortbeschermingsplannen. Deze gegevens worden gebruikt in een vergelijkende analyse tussen Europese, Amerikaanse en Australische soortbeschermingsplannen. De eerste resultaten laten zien dat er wereldwijd nog in zeer beperkte mate gebruik wordt gemaakt van dit type gegevens, terwijl wetenschappelijk onderzoek reeds overtuigend heeft aangetoond dat genetische diversiteit, inteeltdepressie, uitteeltdepressie,...

Read More

Sleutel tot Succes

Sleutel tot Succes

Drenthe is de enige Nederlandse provincie waarin de Stengelloze sleutelbloem inheems is. In de rest van het land is de soort als stinzenplant geïntroduceerd. Het gaat slecht met de soort in Drenthe. Vroeger zag het geel van de sleutelbloemen in het landschap van de Drentsche Aa, zodat de mensen ze regelmatig konden plukken of uitsteken en in hun tuin zetten. Nu resten er door habitatverlies en –versnippering slechts drie kleine en deels zeer kwetsbare populaties. Uitsterven in Drenthe is een kwestie van tijd. Om het unieke genetische materiaal van deze populaties te behouden en de soort weer...

Read More

Succesvol herstel Valkruidpopulatie langs spoorbaan

Succesvol herstel Valkruidpopulatie langs spoorbaan

In het voorjaar van 1999 werd door werkzaamheden t.b.v het leggen van een kabel een groeiplaats van het wettelijk beschermde Valkruid vernield. Herstel met zaden vanuit de resterende populatie was kansloos omdat de populatie te klein geworden was (er waren nog maar 1-2 individuen over) om zaden te produceren, en Valkruid geen zaadbank in de bodem heeft. Spontaan herstel vanuit andere vitale Valkruidpopulaties was ook niet te verwachten, omdat door versnippering de onderlinge afstanden te groot waren geworden. Bij toeval bestond de mogelijkheid om een populatie van hetzelfde genetische...

Read More

GAIA – Genetische Analyse Inteelt Akkerflora

GAIA – Genetische Analyse Inteelt Akkerflora

In heel Nederland worden veel akkerplanten ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Dit is voor Noord-Brabant verder onderzocht. Om uitsterven van de akkerflora in deze provincie te voorkomen is een plan nodig om de soorten te behouden. Er zijn in het kader van het Beschermingsplan Akkerplanten (2000) reeds veel natuur-akkers gecreëerd, maar die hebben voor wat betreft het herstel van de akkerflora nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Hoewel de aanwezigheid van geschikt habitat nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor succesvol herstel is, zal herstel ook in geschikte akkerreservaten...

Read More