In het nieuws

Het vermengen van populaties: steuntje in de rug of duwtje de afgrond in? (30 oktober 2013)

Onlangs verscheen een inzichtelijke, goed onderbouwde beslisboom om het risico in te schatten van uitteeltdepressie. Dat is de vermindering van prestaties die op kan treden na vermenging van populaties. Wij willen deze beslisboom graag met enige toelichting voorleggen aan de Nederlandse naturbeheerders en beleidsmakers. In: Vakblad Natuur, Bos en Landschap 8: 28-31 (2013)   Besproken artikel: Predicting the probability of outbreeding depression Frankham R., J.D. Ballou, M.D.B. Eldridge, R.C. Lacy, K. Ralls,  M.R. Dudash  en C.B. Fenster Conservation Biology 25(3): 465-475...

Read More

Kleine schorseneer kwijnt weg (9 september 2014)

Het gaat slecht met de Kleine schorseneer in Nederland. De resterende populaties produceren nog nauwelijks zaad. Planten die bij elkaar in de buurt staan verschillen genetisch en de bloeitijd overlapt onvoldoende. Twee studenten van Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (UvA) onderzoeken ism Science4Nature de oorzaken en kansen van de Veluwse populaties. zie Natuurbericht

Read More

Reddingsactie voor Stengelloze sleutelbloem, De Levende Natuur (nr. 4, juli 2013)

Lees hier het bericht: “Reddingsactie voor Stengelloze sleutelbloem”

Read More

Eerste kiemplanten stengelloze sleutelbloem gevonden (persbericht 25 april 2013)

PERSBERICHT 25 april 2013 Herstelplan voor Stengelloze sleutelbloem in Drentsche Aa Eerste kiemplanten gevonden Drenthe is de enige provincie waar nog oorspronkelijke populaties van de Stengelloze sleutelbloem in het wild voorkomen. De laatste drie groeiplaatsen in de Drentsche Aa zijn heel klein en liggen ver uit elkaar. In twee van de drie populaties vindt vrijwel geen voortplanting meer plaats. Hierdoor dreigt deze karakteristieke plant uit Drenthe te verdwijnen. Om dit te voorkomen hebben Staatsbosbeheer, de Werkgroep Florakartering Drenthe, de provincie Drenthe en de stichting...

Read More

Herstelplan sleutelbloem bij RTV Drente (24 April 2013)

Read More

Reddingsactie sleutelbloemen in Dagblad van het Noorden (16 April 2013)

Dagblad van het Noorden besteed uitgebreid aandacht aan het herstelplan voor de Stengelloze sleutelbloem in het Drentsche Aa gebied. Lees hier het artikel van Janna Zuiderveld: “Is het er eentje of niet? Ik zeg- het is ‘m”

Read More