Geen categorie

Herstel levensvatbaarheid gentiaanblauwtje

Herstel levensvatbaarheid gentiaanblauwtje

Werken aan de sleutelfactoren habitatkwaliteit, genetische diversiteit en interacties met waardmieren Herstel van habitatkwaliteit van natte heideterreinen en toename van het aantal en de grootte van populaties van  de waardplant van de vlinder, de Klokjesgentiaan, hebben de sterke achteruitgang van het gentiaanblauwtje nog niet gestopt. De levenscyclus van het gentiaanblauwtje is complex waarbij dé habitat, dé waardplant en dé waardmier onmisbaar zijn voor de overleving van deze bijzondere vlindersoort. In dit onderzoeksproject bundelen Science4Nature en De Vlinderstichting hun expertises...

Read More

De ongrijpbare Grote muggenorchis s.l.: wie woont waar?

De Grote muggenorchis kwam in Nederland oorspronkelijk voor in kalkgraslanden (Zuid-Limburg), vochtige hooilanden en schraalgraslanden in Midden- en Oost-Nederland en natte duinvallein langs de gehele Nederlandse kust (verspreidingskaart). In Nederland zijn alle schraalland populaties reeds uitgestorven. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat er binnen de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea s.l.) zogeheten “verborgen soorten” en chromosoomrassen voorkomen. Dit zou betekenen dat beide ondersoorten, Grote muggenorchis (G. conopsea subsp. conopsea) en Dichtbloemige muggenorchis (G....

Read More