Geen categorie

Een heitje voor een (krans)karwijtje

Veiligstellen van genenmateriaal van kranskarwij t.b.v. toekomstige uitbreiding in herstelde beekdalgraslanden in Noord-Brabant   Er wordt hard gewerkt aan herstel van beekdalen in Noord-Brabant. Op systeemniveau zijn er al de nodige successen geboekt, maar in allerlei gebieden moeten de ecologische puntjes nog op de ‘i’ worden gezet. Ondertussen moeten we oppassen dat de karakteristieke beekdalsoorten niet geleidelijk tussen onze vingers door glippen en verdwenen zijn voordat ze zich weer kunnen uitbreiden. Daarnaast zijn van sommige soorten de resterende populaties zó klein dat deze...

Read More

Spaanse ruiters heroveren Brabants blauwgrasland

Spaanse ruiters heroveren Brabants blauwgrasland

Een multidisciplinaire aanpak voor toekomstig herstel van habitatkwaliteit, genetische diversiteit en voortplantingssucces Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) is een prioritaire soort voor de provincie Noord-Brabant. De soort is landelijk gezien vrij zeldzaam en is een kensoort van het Blauwgrasland (Cirsio dissectum-Molinietum) en meer in het bijzonder voor het habitattype H6410. Spaanse ruiter, die met zijn paarse bloeiwijzen opvallend afsteekt tegen de blauwgroene kleur van blauwgraslanden, is daarmee het vlaggenschip van het blauwgrasland. In 2006 is een herstel- en ontwikkelplan voor...

Read More

Kwaliteitsimpuls heischraal grasland Borger-Odoorn

In de driehoek Odoorn, Valthe en Exloo liggen nog enkele heischrale graslanden met soms zeer bijzondere botanische waarde, zoals het Zuiderveld met kleine schorseneer en Odoorndennen met soorten als blauwe knoop, liggende vleugeltjesbloem, gevlekte en welriekende orchis, stekelbrem, maanvaren, addertong en jeneverbes, maar ook hazelworm, levendbarende en zandhagedis en knoflookpad. Vroeger stonden hier ook valkruid én kleine schorseneer. Alhoewel er nog bijzondere en indicatieve soorten voorkomen gaan deze hier ook achteruit. Een kwaliteitsimpuls is nodig om ook in deze regio de...

Read More

Herstel levensvatbaarheid gentiaanblauwtje

Herstel levensvatbaarheid gentiaanblauwtje

Werken aan de sleutelfactoren habitatkwaliteit, genetische diversiteit en interacties met waardmieren Herstel van habitatkwaliteit van natte heideterreinen en toename van het aantal en de grootte van populaties van  de waardplant van de vlinder, de Klokjesgentiaan, hebben de sterke achteruitgang van het gentiaanblauwtje nog niet gestopt. De levenscyclus van het gentiaanblauwtje is complex waarbij dé habitat, dé waardplant en dé waardmier onmisbaar zijn voor de overleving van deze bijzondere vlindersoort. In dit onderzoeksproject bundelen Science4Nature en De Vlinderstichting hun expertises...

Read More

De ongrijpbare Grote muggenorchis s.l.: wie woont waar?

De Grote muggenorchis kwam in Nederland oorspronkelijk voor in kalkgraslanden (Zuid-Limburg), vochtige hooilanden en schraalgraslanden in Midden- en Oost-Nederland en natte duinvallein langs de gehele Nederlandse kust (verspreidingskaart). In Nederland zijn alle schraalland populaties reeds uitgestorven. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat er binnen de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea s.l.) zogeheten “verborgen soorten” en chromosoomrassen voorkomen. Dit zou betekenen dat beide ondersoorten, Grote muggenorchis (G. conopsea subsp. conopsea) en Dichtbloemige muggenorchis (G....

Read More